تبلیغات
 بازاریابی شبکه ای تکسو( شعبه سمنان) - پلن جدید قدرتمند شرکت تکسو قدرت نتورک

پلن جدید قدرتمند شرکت تکسو قدرت نتورک

پلان کسب درآمد


پلن {طرح درامدزایی}شرکت بزرگ تکسو قدرتمندترین پلن نتورک مارکتینگ درجهان وایران 


 

نماینده فروش :

به شخصی گفته می شود که در سایت شرکت ثبت نام کرده و اولین فروش خود را به انجام رسانده و همچنین مسئولیت ارائه، معرفی و فروش محصولات شرکت را به عهده می­گیرد و در قبال فروش محصولات، از شرکت پورسانت دریافت می کند.

 

امتیاز کالا Point Value) PV) :

هر کالا بر اساس معیارهایی مانند نوع کالا, قیمت تمام شده کالا, هزینه حمل کالا, سود کالا, میزان فروش کالا, توان سنجی بازار و رقابتی بودن در بازار دارای یک امتیاز فروش است. که تمامی پورسانت های فروش با احتساب امتیاز هر محصول و بر حسب فروش هر ماه شمسی محاسبه و در پایان ماه پرداخت می شود. مبلغ هر امتیاز برای گرفتن پورسانت برابر 1000 تومان می باشد.

 

امتیاز پاداش Reward Credits) RC) :

امتیازی که به هر رده برای دریافت پاداش به یک نماینده فروش تعلق می گیرد.

 

گروه فروش جداشده :

به گروه فروشی گفته میشود که امتیاز کل آن بالاتراز 15000 PV باشد.

 

گروه فروش شخصی :

به تمام فروش گروه زیر مجموعه یک نماینده فروش بعلاوه فروش خود وی به غیر از فروش گروه های جدا شده نماینده فروش، گفته می شود.

 

خرده فروشی :

هر فروش کالایی که مستقیما توسط نماینده فروش انجام می شود خرده فروشی نامیده می شود. این نوع فروش از دفتر کاری نماینده فروش و فقط فروش کالا به دیگران می باشد.
در هر فاکتور حجم امتیاز فروش شخصی محاسبه و بر حسب حجم امتیاز 10% تخفیف کسر می گردد. 
همچنین درصدی از مجموع خرده فروشی وی به ترتیب زیر در پایان ماه پورسانت داده می شود. که در مجموع هر نماینده فروش 16% خرده فروشی دریافت می کند.

 

 

شروع سریع (چند سطحی) :

هر نماینده فروش بابت سفارشات شخصی که نمایندگان سطح 1 و 2 و 3 شبکه فروش وی در هر ماه ثبت می‌کنند، با توجه به امتیاز سفارشات، به ترتیب زیر پورسانت دریافت می کند.

 

 

پاداش حجم گروهی :

هر نماینده فروش اختلاف درصد جدول زیر را که بر حسب حجم فروش گروهی وی می باشد، با نمایندگان فروش زیر مجموعه خود دریافت می کند.

 

 

مثال :

شخص الف دارای 3 همکار فروش ب - ج - د می باشد که در ماه مجموع فروش شخص ب به همراه گروهش 220 امتیاز می باشد، مجموع فروش شخص ج به همراه گروهش 670 امتیاز می باشد و مجموع فروش شخص د به همراه گروهش 1600 امتیاز می باشد. همچنین خود شخص الف نیز مبلغ 300 امتیاز خرده فروشی انجام می دهد.

 

در پایان ماه مجموع فروش شخص الف به همراه گروهش، وی را در رده %8 قرار می دهد، و شخص الف اختلاف بین رده خود و همکاران فروش خود را از فروش آن ها دریافت می کند یعنی از فروش شخص ب %6 یعنی13,200 =1000× %6 × 220 از فروش شخص ج %3 یعنی 20,100 = 1000×%3 × 670 و از فروش شخص د %0 دریافت می کند.

توجه: در صورتی که رده درصد شخص با همکار فروشش برابر شود هیچ کارمزدی دریافت نمیکند.

 

پاداش جداشونده :

زمانی که یکی از گروه های فروش زیر مجموعه هر نماینده فروش به رده 20 درصد رسید به عنوان گروه جداشونده در نظر گرفته شده و %4 از حجم فروش آن گروه به عنوان پاداش به وی پرداخت می شود.

 

نکته 1: هر شخص برای دریافت این پاداش باید 5000 امتیاز حجم فروش گروه های شخصی داشته باشد تا درصد کامل را دریافت نماید. هر شخص می تواند حداقل با 1000 امتیاز نیز این پاداش را نسبت به 5000 امتیاز دریافت کند.

نکته 2 هر شخص می تواند تا 7 سطح از گروه های جدا شده خود طبق شرایط اعلام شده پاداش دریافت کند.

نکته 3: هر شخص که دارای 3 شاخه جداشده باشد حداقل حجم فروش گروه شخصی برای وی در نظر گرفته نخواهد شد.

نکته 4: دریافت پاداش برای نماینده فروش با دو شاخه جداشده به بعد تا جایی پرداخت می شود که یک شخص هم رده وجود داشته باشد. از آن به بعد پرداخت نخواهد شد. و تا شخص هم رده پاداش از مجموع فروش جدا نشده پرداخت خواهد شد.

 

رده ها :

هر نماینده فروش می تواند با تلاش مستمر خود به رده های زیر طبق تعریف دست پیدا کند.

 

 

پاداش رده :

هر نماینده فروشی که یکی از رده های زیر را کسب کند برای یک بار طبق جدول زیر پاداش دریافت می نماید.

 

 

پاداش ماهیانه :

%5 از امتیاز فروش شرکت بین نمایندگان فروشی که در ماه واجد شرایط یکی از رده های سرپرست فروش ارشد تا سفیر طلایی شوند بر حسب امتیاز پاداش(RC) هر رده تقسیم می شود.

%2.5 از امتیاز فروش شرکت به عنوان سود مشارکت بین نمایندگان فروشی که در ماه واجد شرایط یکی از رده های راهنما تا راهبر طلایی شوند، بر حسب امتیاز پاداش(RC) هر رده تقسیم می شود.

%1.5 از امتیاز فروش کل شرکت بین نمایندگان فروشی که در ماه واجد شرایط یکی از رده های زمرد به بالا شوند، بر حسب امتیاز پاداش(RC) هر رده تقسیم می شود.

 

باشگاه سهامداری :

برای حمایت هرچه بیشتر از راهبران شرکت که مدت طولانی با شرکت همکاری داشته اند و نقش به سزایی در بالابری حجم فروش و مدیریت سازمان فروش ایفا نموده اند، 1% از امتیاز فروش کل شرکت بین نمایندگان فروشی که در ماه واجد شرایط یکی از رده های یاقوت به بالا شوند، بر حسب امتیاز پاداش(RC) هر رده تقسیم می شود.

1- این پاداش مربوط به رده یاقوت به بالا می باشد.

2- مبنای رسیدن به این پاداش میزان فروش بازاریاب و کل افراد زیر مجموعه از تاریخ ثبت نام می باشد.

3- امتیاز فروش حداقل 10000000 امتیاز.

4- مبنای استفاده از این پاداش بر حسب امتیاز (RC) هر رده می باشد.

5- فروش حداقل 10000 امتیاز در مجموعه در هر ماه.

 

نکته: هر شخص جهت واجد صلاحیت شدن دریافت پورسانت گروه فروش خود باید هر ماه حداقل مبلغ 50,000 تومان، از کالاهای شرکت را به صورت فروش شخصی (خرده فروشی) به فروش برساند که حداقل سبد خرید می باشد تا به عنوان نماینده فروش فعال در نظر گرفته شده و پورسانت گروه فروش خود را دریافت کند، همچنین مبلغ واجد صلاحیت شدن بقیه پاداش ها 100,000 تومان می باشد و در غیر اینصورت نماینده فروش غیر فعال بوده و فقط پورسانت خرده فروشی دریافت می کند.
همچنین هر نماینده فروش موظف است در هر 6 ماه حداقل 1 خرده فروشی داشته باشد. در غیر اینصورت به عنوان نماینده فروش غیر فعال در نظر گرفته شده و همکاری با ایشان تا زمان انجام خرده فروشی به حالت تعلیق در خواهد آمد و دفتر کار مجازی (اینترنتی) ایشان بسته می شود و شرکت هیچگونه مسوولیتی درباره آن نماینده فروش تا زمان رفع تعلیق نخواهد داشت.

 
طبقه بندی: اخبار شرکت تکسو، 
برچسب ها: پلن قدرتمند شرکت تکسو، تکسو شعبه سمنان، اولین پلن جهانی، قدرت نتورک ایران تکسو،  

تاریخ : دوشنبه 22 آذر 1395 | ساعت 15 و 52 دقیقه و 34 ثانیه | نویسنده : همکار تکسو | نظرات

  • paper | دستنوشته های یک وکیل | یو فاکس